Μήνυμα Προέδρου

tzitzik1

Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα, Πρόεδρος

Αγαπητοί φίλοι,
Eίναι χαρά μας να σας υποδεχόμαστε στον ιστοχώρο μας, στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Η UNESCO, ως Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ιδρύθηκε το 1945 και αγωνίζεται έκτοτε με συνέπεια για την ανάπτυξη του πολιτισμού, την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη διάδοση της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των επιστημών και την προώθηση της επικοινωνίας με σεβασμό στις αξίες κάθε πολιτισμού και κουλτούρας. Λειτουργεί ως κέντρο παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών και γνώσης με στόχο τον καθορισμό κριτηρίων για την επίλυση των πολύπλευρων προβλημάτων της εποχής μας, προωθεί την περιφερειακή και τη διεθνή συνεργασία και βοηθά τα κράτη – μέλη της να αναπτύξουν το ανθρώπινο και θεσμικό τους δυναμικό.
Το συστηματικό της έργο έχει αποφέρει αναγνωρισμένα αποτελέσματα παγκοσμίως και την καταξίωση στη συνείδηση των πολιτών. Το έργο αυτό αποκτά πολλαπλασιαστική ισχύ με την συνδρομή των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO.
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO είναι ο επίσημος εθνικός φορέας συνεργασίας της UNESCO με τη χώρα. Το έργο της, εν συντομία, περιλαμβάνει αφ’ ενός την γνωστοποίηση των ευκαιριών οι οποίες παρέχονται από την UNESCO στην Ελλάδα και αφ’ ετέρου στην ισχυροποίηση των αποτελεσμάτων τα οποία παράγονται στο πλαίσιο των δράσεων και των προγραμμάτων της, και στον πολλαπλασιασμό αυτής της ισχύος για την Ελλάδα, τόσο ως κράτους-μέλους της UNESCO, όσο και ως μέλους της Διεθνούς Κοινότητας.
Αναμένουμε ο ιστοχώρος αυτός να αποτελέσει σημείο συνάντησης των φίλων της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να συνεισφέρει σε καθημερινή βάση μέσω της ανάδρασής του με τους χρήστες του στην ενθάρρυνση και προαγωγή της συνεργασίας, μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ιδρυμάτων και οργανισμών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην παιδεία, τις επιστήμες, τον πολιτισμό και την επικοινωνία στην Ελλάδα.
Αλλά, όχι μόνο αυτό. Ευελπιστούμε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, αλλά και ατόμων στην εφαρμογή των προγραμμάτων της UNESCO για την Ελλάδα.
Στην προ διαδικτύου εποχή ένα βιβλίο ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο. Σήμερα, ένας ιστοχώρος είναι ένα πρώτο βήμα γνωριμίας και άμεσου διαλόγου με τους αποδέκτες των δράσεων της UNESCO, ένας τρόπος χτισίματος μιας πραγματικής γέφυρας επικοινωνίας με τον χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας μεταξύ τους, στην Ελλάδα αλλά και με την διεθνή κοινότητα.
Σας προσκαλώ να περιηγηθείτε στον ιστοχώρο μας, να αναζητήσετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν σχετικά με όλες τις δράσεις της UNESCO για την Ελλάδα και τις ειδικές δράσεις της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, να πάρετε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, και κυρίως να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τις προτάσεις σας.
Εύχομαι σε όλους μας καλή πλοήγηση και ανάδραση μεταξύ μας αλλά και μεταξύ σας.

Αικατερίνη Τζιτζικώστα
Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO