Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO

Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες της UNESCO εξασφαλίζουν τη διασύνδεση μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της Γραμματείας του Οργανισμού.
Σήμερα, 184 κράτη μέλη έχουν συστήσει Μόνιμες Αντιπροσωπείες στην UNESCO. Επιπλέον, υπάρχουν 2 μόνιμοι παρατηρητές και 10 διακυβερνητικοί οργανισμοί με αποστολές μόνιμων παρατηρητών στην UNESCO.
Επικεφαλής των Μόνιμων Αντιπροσωπειών είναι πρόσωπο το οποίο συνήθως έχει διπλωματική ιδιότητα και λαμβάνει το βαθμό του Πρέσβη. Ο διορισμός κάθε Μόνιμου Αντιπροσώπου ανακοινώνεται επίσημα στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
Για σημαντικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιούνται τακτικά ευρύτατες διαβουλεύσεις με τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες.

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ UNESCO

MAISON DE L’UNESCO
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ M2.35/37
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
Τηλέφωνο: 01.45.68.29.82
Fax: 01.43.06.00.30
E-mail: dl.grece@unesco.org

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΠΡΕΣΒΗΣ
ΜOΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ UNESCO
Γραφείο: M2.39
Τηλέφωνο: 01.45.68.30.64
E-mail: k.daskalaki.gr@unesco-delegations.org