Βραβεία

 

Στην περίπτωση υποψηφιοτήτων για Βραβεία που διαβιβάζονται στην UNESCO μέσω της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της υποψηφιότητας στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας, πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής στο Διεθνή Οργανισμό.