Βιβλιοθήκη – Εκδόσεις

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας 3, εντός της στοάς. Λειτουργεί καθημερινά (τηλ. 210 36 30 733) και διαθέτει εκδόσεις και οπτικοακουστικό υλικό του Διεθνούς Οργανισμού.

Προκειμένου να την επισκεφτείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα τηλεφωνικά.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

2008

Δίγλωσση έκδοση Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας
του κ. Νικολάου Παπαγεωργίου, πρώην Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Ε. UNESCO, αναφορικά με τις διεθνείς συμβάσεις της UNESCO τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα, με τίτλο «Συμβάσεις της Χάγης 1954 & της 16ης Νοεμβρίου 1972: Πολιτιστική & Φυσική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης».

2009

Έκδοση πρακτικών συνεδρίου
«Αρχαία Ελλάδα – Αρχαίο Ιράν: Συνάντηση Πολιτισμών»
Αθήνα
Υλοποίηση: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας του Ιράν