Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα κύρια πεδία δραστηριοτήτων της UNESCO. Από την ίδρυσή της το 1945, η UNESCO εργάζεται για να βελτιώσει την εκπαίδευση παγκοσμίως και συγχρόνως διατηρεί στενούς δεσμούς με τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς 195 κρατών μελών.

Η UNESCO υποστηρίζει την εκπαίδευση ως το κλειδί για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Στοχεύει σε ένα αειφόρο κόσμο με δικαιοσύνη στις κοινωνίες, όπου η γνώση θα αξιολογείται ως πολύτιμο αγαθό και θα προωθεί τον πολιτισμό, την ειρήνη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το όραμα αυτό επιδιώκεται να υλοποιηθεί με το πρόγραμμα Εκπαίδευση για Όλους μέχρι το 2015.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχει προβεί στη σύσταση Πανεπιστημιακών Εδρών UNESCO στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, έχει αναπτύξει και συντονίζει το Πανελλήνιο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO (Associated Schools Project Network, ASPNET) και συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος SEMEP (South – Eastern Mediterranean sea Project).