Έδρες UNESCO

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Διεθνής Οργανισμός δραστηριοποιείται για την προαγωγή της έρευνας μέσω του Προγράμματος των Εδρών UNESCO (University Twinning and Networking Programme).

Το πρόγραμμα Εδρών UNESCO καθιερώθηκε το 1992, με στόχο την προώθηση της έρευνας, την υλοποίηση και διάχυση καινοτόμων δράσεων, την οικοδόμηση Πανεπιστημιακών Δικτύων και την ενθάρρυνση της Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σήμερα το πρόγραμμα Εδρών της UNESCO περιλαμβάνει 812 Πανεπιστήμια σε 128 χώρες.

ΕΔΡΕΣ UNESCO (UNITWIN CHAIRS)

1) Έδρα UNESCO για την «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη» (έτος ίδρυσης1997), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής, την καθηγήτρια κα Δήμητρα Παπαδοπούλου

2) Έδρα UNESCO «Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια για τη Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επίλυση Διενέξεων» (έτος ίδρυσης 2003), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής, τον καθηγητή κ. Ιάκωβο Γκανούλη

3) Έδρα UNESCO για τη «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» (έτος ίδρυσης 2004), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με επικεφαλής, την καθηγήτρια κα Παρούλα Νάσκου-Περράκη

4) Έδρα UNESCO για τις «Φυσικές Καταστροφές στη Γεώσφαιρα, την Υδρόσφαιρα και την Ατμόσφαιρα» (έτος ίδρυσης 2006), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με επικεφαλής τον Ακαδημαϊκό και Επόπτη του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Χρήστο Ζερεφό, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. για την UNESCO

5) Έδρα UNESCO για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (έτος ίδρυσης 2008), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με επικεφαλής, τον καθηγητή κ. Βασίλειο Μακράκη

6) Έδρα UNESCO «Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής» (έτος ίδρυσης 2010), στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής το Διευθυντή της A’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεώργιο Χρούσο.

7) Έδρα UNESCO για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη» (έτος ίδρυσης 2010), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με επικεφαλής, τον καθηγητή κ. Στέλιο Περράκη

8) Έδρα UNESCO για τη «Διαχείριση και την Εκπαίδευση της Αειφόρου Ανάπτυξης στη Μεσόγειο» (έτος ίδρυσης 2012), στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επικεφαλής, τον καθηγητή, κ. Μιχαήλ Σκούλλο

9) Έδρα UNESCO «Διαστημική Τεχνολογία στην υπηρεσία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον καθηγητή, κ. Νικόλαο Σπύρου (εγκρίθηκε τον Μάιο του 2012 – εκκρεμεί η υπογραφή του συμφωνητικού)

Τέλος, βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, προκειμένου να κατατεθούν στην UNESCO, 5 νέες προτάσεις δημιουργίας Εδρών UNESCO από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το TEI Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που αφορούν στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος.