Περιβαλλοντική Δράση Χωρών Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου – SEMEP (South – Eastern Mediterranean sea Project)

Κατά τη διάρκεια της 27ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, υπεγράφη Draft Resolution, σύμφωνα με το οποίο η UNESCO θα συνέβαλλε στην υλοποίηση του Προγράμματος SEMEP, που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ισχυροποίηση της διασύνδεσής της με την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το εν λόγω διεπιστημονικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση μαθητών, δασκάλων αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, ως προς τη κοινή ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική, οικολογική και ηθική κληρονομιά της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αποτελεί σημαντικό σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών εδώ και χιλιετίες και, με αυτή την έννοια, συνθέτει μια σημαντική κοιτίδα για την προώθηση του πολιτισμού της ειρήνης και της προσέγγισης των πολιτισμών.

Το SEMEP λειτουργεί μέσω σχολικών δικτύων, τα οποία καθοδηγούνται από εθνικούς συντονιστές των Υπουργείων Παιδείας κάθε συμμετέχοντος κράτους (Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία). Ο εθνικός συντονιστής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των σχολείων κάθε Κράτους-Μέλους που μετέχει στο SEMEP, καθώς και για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ καθηγητών και μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων και των επικεφαλής των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Το 2013, εν όψει της 37ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, συνυπέβαλε με τις Εθνικές Επιτροπές UNESCO της Κύπρου, της Ιορδανίας και της Ρουμανίας, νέο Draft Resolution, με στόχο την ισχυροποίηση του Προγράμματος SEMEP, σχετικά με το Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της UNESCO για την περίοδο 2014-1015.