Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Βιβλίο με τίτλο «Συμβάσεις της UNESCO», εκδόσεις Σάκκουλα, 2009.

Την έκδοση ανέλαβε η Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη συμβολή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο με όλες τις Συμβάσεις της UNESCO στα πεδία της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, των Επιστημών και της Επικοινωνίας.

2012: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Στο πλαίσιο του έτους αυτού, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στήριξε το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, που υπάγεται στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και τελεί υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη, στο πρόγραμμα «Διαγενεακή Επικοινωνία και Εκπαίδευση με τη διαμεσολάβηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ψηφιακών μέσων εν γένει». Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστίαζε στην επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων με τη διαμεσολάβηση των νέων τεχνολογιών μεταξύ παιδιών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των πρώτων του γυμνασίου με άτομα τρίτης ηλικίας και είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που πηγάζουν από τη σχέση αυτή, καθώς και η ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες, όπου οι νέοι ως περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών λειτουργούν ως «γέφυρα» προσέγγισης και επικοινωνίας για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Στους στόχους περιλαμβάνονται, επίσης, η ενεργός γήρανση και η μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Επιλέχθηκε από την UNESCO ως Best Practice και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Διαβούλευσης της Γενικής Διευθύντριας με τις Εθνικές Επιτροπές στη Bratislava.

Επίσης, ο καθηγητής κος Μεϊμάρης θα είναι υποψήφιος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στη Διεθνή Διακυβερνητική Επιτροπή Επικοινωνίας. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα, στο πλαίσιο της 37ης Γενικής Διάσκεψης του Οργανισμού.