Πρόγραμμα «Μνήμη του Κόσμου»

Το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» προωθεί την προστασία της τεκμηριωμένης κληρονομιάς (δηλ. “το σύνολο των τεκμηρίων, ανεξάρτητα από το είδος ή το υπόστρωμά τους –τα αρχεία μπορεί να αποτελούνται από επιστολές, φωτογραφίες, έγγραφα ηλεκτρονικού υπολογιστή, λευκώματα, ημερολόγια, οικονομικά έγγραφα, ταινίες-ντοκουμέντα, φακέλους διοίκησης, κ.ο.κ.– τα οποία παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, μια οικογένεια ή ένα νομικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους”). Η «Μνήμη του Κόσμου» είναι η καταγεγραμμένη και συλλογική Μνήμη των λαών του Κόσμου. Βρίσκεται στις βιβλιοθήκες, τις αρχειοθήκες, τα μουσεία και σε τόπους συντήρησης διασκορπισμένους ανά την υδρόγειο. Η ΕΕΕ για την UNESCO έχει συστήσει Εθνική Επιτροπή για το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου», η οποία ασχολείται με τα σχετικά θέματα του Προγράμματος όπως εκτίθενται στις σχετικές οδηγίες της UNESCO, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου και την υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Διεθνείς Επιτροπές της UNESCO. Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» είναι ο Διευθυντής ε.τ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθηγητής κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος.Η Ελληνική Επιτροπή για το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» πρότεινε τηνεγγραφή της ΑΥΤΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ του Σπύρου Σαμάρα, σε ποίηση Κωστή Παλαμά, στον Διεθνή Κατάλογο της Μνήμης του Κόσμου (UNESCOInternationalMemoryoftheWorldRegister). Κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, την υποψηφιότητα στήριξε με επιστολή του ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. JacquesRogge.

Τα χειρόγραφα, οι εικονογραφήσεις, τα αρχεία, οι πρώιμες ταινίες – η ηριωτική κληρονομιά της ανθρωπότητας είναι εύθραυστη και απειλείται.

 Η Μνήμη του Κόσμου αντανακλά την ποικιλία των γλωσσών, των λαών και των πολιτισμών. Το πρόγραμμα γεννήθηκε από τη συνειδητοποίηση ότι αυτή η μνήμη είναι εύθραυστη και ότι σημαντικό υλικό τεκμηρίωσης χάνεται κάθε μέρα. Τα τελευταία 15 χρόνια, η UNESCO με το Πρόγραμμα Μνήμη του Κόσμου συμμετέχει στην διατήρησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.