Επιστήμες

Η UNESCO είναι ο μοναδικός εξειδικευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την επιστήμη, την οποία περιλαμβάνει στην ονομασία του και ο οποίος έχει ειδική αποστολή την προώθηση της επιστήμης.

Η UNESCO προωθεί τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης προς όφελος της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης. Ο τομέας των Φυσικών Επιστημών που αντιπροσωπεύει το «S» στην ονομασία της UNESCO, μεταξύ του «Ε» για την εκπαίδευση και το «C» για τον πολιτισμό, λειτουργεί σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον.