Κοινωνικές Επιστήμες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρατηρητήριο για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή

Κατά τη διάρκεια Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργάνωσε στην Αθήνα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπό την αιγίδα της UNESCO(Αύγουστος 2001), με θέμα «Η θέση της γυναίκας στη διοίκηση του αθλητισμού», κατατέθηκε, από πλευράς Ελλάδος, επίσημη πρόταση για τη σύσταση Παρατηρητηρίου της UNESCO για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και την Φυσική Αγωγή. Η εν λόγω πρόταση, υιοθετήθηκε από την UNESCO, στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Διασκέψεως Υπουργών αρμοδίων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS IV) των κρατών-μελών της UNESCO, που διεξήχθη στην Αθήνα (Δεκέμβριος 2004). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO συνέστησε στην 34η Γενική Διάσκεψη να εγκρίνει τη δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή» και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή να προβεί στην υπογραφή διμερούς συμφωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση. Το Νοέμβριο του 2007, η Ολομέλεια της 34ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα για τη σύσταση του εν λόγω Παρατηρητηρίου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή να προχωρήσει στην υπογραφή διμερούς συμφωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση. Την 5η Δεκεμβρίου 2007 υπεγράφη από το Γενικό Διευθυντή της UNESCO, κο Koichiro Matsuura, και τον Έλληνα Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, στην Έδρα της UNESCO στο Παρίσι, η σχετική συμφωνία. Το ανωτέρω Παρατηρητήριο κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφίσθηκε ως ο υπ’αριθμόν 3776 νόμος, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α126/28.7.2009 και δια του οποίου ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντονίσει και να επιταχύνει τη διαδικασία ενεργοποίησης του εν λόγω Παρατηρητηρίου, υπερκεράζοντας γραφειοκρατικά και διοικητικά κωλύματα που παρεμπόδιζαν τη λειτουργία του. Τον Ιούνιο του 2013, ο Υφυπουργός Αθλητισμού ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO για την τυπική έναρξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και το διορισμό της κας Καλλιόπης Νεδέλκου στη θέση Διευθυντού του φορέα. Τον Αύγουστο του 2013, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Irina Bokova, όρισε με επιστολή της την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της UNESCO για θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, κα Pilar Alvarez-Laso, ως εκπρόσωπο του Οργανισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου και επικρότησε το διορισμό της κας Νεδέλκου. Το Παρατηρητήριο αποτελεί Κέντρο Κατηγορίας ΙΙ της UNESCO, που λειτουργεί στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Βασικοί στόχοι του είναι η ενίσχυση της πρόσβασης και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος «Εκπαίδευση για όλους» της UNESCO και της Διακήρυξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας. Επιπλέον, το Παρατηρητήριο συγκεντρώνει, αποτυπώνει και αποτιμά το σύνολο των πληροφοριών από όλα τα Κράτη-Μέλη της UNESCO, που αφορούν στον αθλητισμό, στη φυσική αγωγή και στις γυναίκες, με στόχο να συμβάλει στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας, στην προαγωγή της έρευνας, στη δημιουργία συνεργειών και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στον παγκόσμιο αθλητισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για το Παρατηρητήριο έχει ήδη εκδηλώσει πληθώρα σημαντικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

8ο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO – Θεσσαλονίκη «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014»

Το 8ο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO (29-30 Οκτωβρίου 2013) πρόκειται να λάβει χώρα στην Έδρα του Οργανισμού πριν από την 37η Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Στο εν λόγω Φόρουμ θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 500 νέοι από όλα τα Κράτη-Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο θέμα «Νέοι και Κοινωνική Ένταξη: Δέσμευση της Κοινωνίας των Πολιτών, Διάλογος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων». Τα συμπεράσματα του Φόρουμ θα κατατεθούν στην Ολομέλεια της Γενικής Διάσκεψης από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO. Στο εν λόγω Φόρουμ, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, προσεκλήθη από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της UNESCO για θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, κa Pilar Alvarez Laso, να συμμετάσχει ο Δήμαρχος Θες/νίκης, κος Γιάννης Μπουτάρης, προκειμένου να μιλήσει για την ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 και να καλέσει τους νέους όλων των Κρατών-Μελών της UNESCO να δηλώσουν το «παρών» με δράσεις στη σημαντική αυτή διοργάνωση. Επιπλέον, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Laso, απεδέχθη πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης να απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη της Συνέλευσης των Μελών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου 2013, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014».

Συνεργασία UNESCO-ΣΕΓΑΣ για τον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών & Επέκταση Συνεργασίας UNESCO και ΑΙΜS INTERNATIONAL

Η ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Συνδέσμου Ελληνικών, Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), έχει ξεκινήσει ήδη από το 2010, με πρόταση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, προκειμένου να συνδεθεί o θεσμός του Κλασικού Μαραθωνίου με την UNESCO. Η ανακοίνωση της συνεργασίας έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου 2011, σε κοινή Συνέντευξη Τύπου της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, κας Αικατερίνης Τζιτζικώστα, και του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, κύριου Βασίλη Σεβαστή, παρουσία του Αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ και Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Κλασικού Μαραθωνίου Ελλάδος, κύριου Κώστα Παναγόπουλου, του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδος στην UNESCO, Πρέσβη κύριου Θ. Πασσά, του Διευθυντού της Ε1 Δ/νσης του ΥΠΕΞ, Πρέσβη, κου Ι. Οικονόμου και άλλων διακεκριμένων προσκεκλημένων. Η συνεργασία ΣΕΓΑΣ-UNESCO επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, σύμφωνα με τo οποίο, μέρος των εσόδων του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2011, ήτοι ποσό 100.000 Ευρώ, δόθηκε στην UNESCO, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευση των κοριτσιών της Αφρικής, μέσω του Προγράμματος της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους». Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σε ειδική τελετή, στις 20 Ιουνίου 2011, στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Irinα Bokova, και εκπροσώπους του ΣΕΓΑΣ. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, κατόπιν συναντήσεων με τον Πρόεδρο της AIMS International, κο Paco Borao, εργάζεται για την επέκταση της συνεργασίας της UNESCO με τον Oργανισμό AIMS International, μέσω κοινών διοργανώσεων και δράσεων που θα προωθήσουν τον αθλητισμό, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ισότητα των φύλων.

Eκπαιδευτικό και Αθλητικό Πρόγραμμα REPLAYCE

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, έθεσε υπό την αιγίδα της τις εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις του προγράμματος Replayce, με υπεύθυνη την Ολυμπιονίκη κυρία Έρρικα Πρεζεράκου. Στόχος των δράσεων ήταν η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας, η προώθηση της ομαδικότητας και της συνεργασίας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Μάιο του 2011.

Έκδοση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, εξέδωσε το 2013, σε ελληνική μετάφραση, την έκδοση της UNESCO «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις» της συγγραφέως Leah Levin. Την επιμέλεια της μετάφρασης ανέλαβε η Διευθύντρια της Έδρας, καθηγήτρια κα Παρούλα Νάσκου-Περράκη. Η εν λόγω Έκδοση, η οποία αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, εστάλη σε βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών σε όλη την επικράτεια.