Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
-Η έννοια αυτή περιλαμβάνει ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις αμέτρητων ομάδων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, τις οποίες έχουν κληρονομήσει από τους προγόνους τους και τις μεταδίδουν στους απογόνους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από στόμα σε στόμα. Τα τελευταία χρόνια η διάσωση της άυλης κληρονομιάς έχει καταστεί μία από τις προτεραιότητες της διεθνούς συνεργασίας χάρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της UNESCO στην υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

-Το 2012 η χώρα μας εξελέγη στην Διακυβερνητική Επιτροπή του Οργανισμού για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, βάσει της απόφασης του ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/120788/10886/9278/4118 – Ημ. Πρωτοκόλλησης: 13-11-2012, ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έργο της Επιτροπής είναι η Δημιουργία Ενδεικτικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η συγκρότηση βασικών αρχών για τη δημιουργία του Εθνικού Ευρετηρίου, η εξέταση και η πρώιμη εκτίμηση των φακέλων που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Κληρονομιάς, οι προτάσεις για ευρύτερες δράσεις και συνεργασία.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ UNESCO: H Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, στήριξε την συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού & Τουρισμού, και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την σύνταξη Φακέλου, που υπεβλήθη στην UNESCO, για την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής, στην Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο. Η πρόταση ενεκρίθη το 2010.Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO συμμετείχε, επίσης, στην επίσημη συνάντηση για τον εορτασμό της ένταξης της Μεσογειακής Διατροφής, στην Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, που διοργανώθηκε, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου-Νέστορος στην Κορώνη (3/6/2011), της πολιτικής ηγεσίας των δύο συναρμόδιων Υπουργείων, των τοπικών αρχόντων αλλά και εκπροσώπων της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκο.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, τα σχολεία του δικτύου της UNESCO ASPnet και τις έδρες UNESCO για την προβολή και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. Η ΕΕΕ για την UNESCO στήριξε και παρείχε τεχνογνωσία για τη συμπλήρωση των αιτήσεων πιστοποίησης, που υπέβαλαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Λύκειο Ελληνίδων, για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι ΜΚΟ αυτές πιστοποιήθηκαν από την UNESCO τον Δεκέμβριο του 2012.